Służba liturgiczna

Ministranci
an image

Ministrant lub minister (łac. ministro - służyć, posługiwać, pomagać)
Jak podaje Encyklopedia kościelna, wydana przez x. Michała Nowodworskiego, w tomie XIV z 1881 r. - "do ministrantury liczyć należy cały sposób służenia do Mszy św., więc i te wszystkie czynności i odpowiedzi, jakie w tak zwanym Ordinarium czyli Ordo Missae przypadają dla ministranta".