Uprzejmie informujemy że proces inwentaryzacji grobów cmentarza parafialnego dobiegł końca.
Wynik inwentaryzacji można obejrzeć na stronach:
https://konin-goslawice.grobonet.com/grobonet/start.php

Albo proszę kliknąć na baner z prawej strony witryny

Cmentarz Konin Gosławice

W celu uzupełnienia wymaganych informacji dotyczących grobów, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej poniżej "Karty dysponenta grobu" i przekazania jej do kancelarii parafialnej

Tu można pobrać pomocną instrukcję do wypełnienia "Karty"

pobierz Instrukcja - Zgłaszanie dysponentów grobów (format pdf)

Do pobrania

pobierz Karta dysponenta grobu (format doc)
pobierz Karta dysponenta grobu (format pdf)
linia Cmentarz Konin Gosławice
Zapraszamy do zapoznania się obowiązującymi przepisami dotyczącymi cmentarza Parafii Pod Wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła

pobierz Instrukcja w sprawie pogrzebu.
Regulamin Cmentarzy Rzymskokatolickich w Diecezji Włocławskiej.

pobierz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków

pobierz USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

pobierz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.

linia Regulaminu Cmentarza Parafii Pod Wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła

Treść w budowie - Treść regulaminu cmentarza Parafii Pod Wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ...........................................................

linia